Wijziging partnerbegrip toeslagen

De staatssecretaris heeft bij besluit bekend gemaakt dat per 1 januari 2013 het partner-begrip in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt gewijzigd.

Deze wijziging was al aangekondigd in de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 en de Overige fiscale maatregelen 2012. Destijds is besloten om het nieuwe partnerbegrip pas in te voeren op het moment dat het nieuwe automatiseringssysteem van de Belastingdienst/Toeslagen is geïmplementeerd. Dat is per 1 januari 2013 het geval.


Vanaf 1 januari 2013 sluit het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen aan bij het partnerbegrip van artikel 5a Algemene wet rijksbelastingen en dus ook bij het partnerbegrip volgens de Inkomstenbelasting, dat al eerder is gewijzigd.

De belangrijkste wijziging is dat het partnerschap voor de toeslagen tussen echtgenoten pas verbreekt als een verzoek tot echtscheiding is ingediend en de echtgenoten niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

De gewijzigde definitie van het partnerbegrip kan tot gevolg hebben dat er geen recht meer bestaat op toeslag(en).

Joh. Enschedeweg 62   •   1422 DR Uithoorn      Tel. 0297 - 526 953      Fax 0297 - 527 564
Adres do korespondencji: Postbus 607
      1420 CC Uithoorn
K.v.K. Utrecht 30194202      Beconnr: 481 397

created by PawelDesign.com