Hypotheekrenteaftrek 2013

De hypotheekrenteaftrek 2013 blaast het fiscale regime van de eigen woning geheel nieuw leven in. Iedereen met een eigen woning gaat er mee te maken krijgen, arm of rijk, groot of klein, iedereen met een koopwoning heeft er vanaf 2013 mee om te gaan.

Hypotheekrenteaftrek 2013

Piet en Nel zijn een gezin met twee kinderen. Piet werkt als onderhoudsmonteur en Nel werkt als secretaresse. Gezamenlijk verdienen Piet en Nel een leuk inkomen van € 50.000 bruto. Gemiddeld betaalt het gezin 42% inkomstenbelasting. Samen hebben ze een leuke koopwoning gekocht. De waarde van de woning is € 180.000. De bank heeft een financiering verstrekt met een rente van 4% op jaarbasis. Wat zijn de maandlasten van dit gezin?

Piet en Nel kopen de woning in 2012

Piet en Nel hebben in 2012 het voorlopig koopcontract getekend. Daarmee hebben zij het oude fiscale regime van voor 2013 veilig gesteld. Zij mogen de rente volledig in mindering brengen op hun aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost. Ook al komt de financiering pas in 2013 rond of passeert de overdrachtsakte bij de notaris pas in 2013.

Piet en Nel krijgen wel te maken met de beperking van de aftrek. Vanaf 2014 kan ieder jaar tegen een steeds lager maximaal tarief de hypotheekrente aftrek in mindering komen op de aangifte. het hoogste tarief is nu 52%. In 2014 gaat dit voor de hypotheekrenteaftrek naar 51,5%, in 2015 naar 51% enzovoorts. Uiteindelijk kan iedere woningbezitter in Nederland in 2042 de rente nog tegen maximaal 38% aftrekken.

Piet en Nel hebben pas last van deze maatregel in 2035.

Piet en Nel kopen de woning in 2013

Piet en Nel besluiten uiteindelijk in 2013 om de woning echt te gaan kopen. De gehele aankoop vindt plaats in 2013, ook het aangaan van een voorlopig koopcontract. Dit betekent voor Piet en Nel dat zij direct te maken krijgen met het nieuwe regime voor hypotheken. Zij moeten direct vanaf de start op de geldlening voor de eigen woning gaan aflossen en wel binnen een periode van dertig jaar.

Zij hebben bij het zoeken naar een lening nog de keuze uit twee soorten leningen, namelijk de lening met een lineaire aflossingsschema of de lening met een annuïtaire aflossingsschema.

Bij het kiezen van de soort geldlening kiezen Piet en Nel weloverwogen de lening met een annuïtair aflossingsschema. In dat geval zijn in het begin de rentelasten het hoogst en de aflossingen het laagst. Per saldo zijn de maandlasten in de beginperiode het laagste in vergelijking met de lineaire hypotheek.

Wat zijn de maandlasten van Piet en Nel?

Bij de lening van € 200.000 en een rente van 4%, kost deze lening Piet en Nel bruto per maand € 955. Deze maandlast is de komende dertig jaar gelijk, mits Piet en Nel geen tussentijdse rente wijzigingen krijgen. In het begin zal de renteaftrek maximaal zijn en afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

 

Joh. Enschedeweg 62   •   1422 DR Uithoorn      Tel. 0297 - 526 953      Fax 0297 - 527 564
Adres do korespondencji: Postbus 607
      1420 CC Uithoorn
K.v.K. Utrecht 30194202      Beconnr: 481 397

created by PawelDesign.com