Het administratie- en fiscaal adviesbureau N.J.M. Veeken is in 2004 opgericht als een vennootschap onder firma. Wij zijn onze activiteiten gestart met de gedachte dat elke nieuwe dag nieuwe kansen biedt. Omdat we al snel merkten dat ons administratiekantoor de belangstelling wekte bij klanten uit alle delen van Europa bleek het al gauw nodig extra personeel aan te trekken. De diversiteit van onze clientèle heeft ertoe bijgedragen dat onze firma in de afgelopen acht jaar aanzienlijk is gegroeid, niet alleen qua personeelsbestand, maar ook in dienstenpakket.

Momenteel kunnen we bogen op een team van medewerkers dat goed op elkaar is ingespeeld. Wij zijn een gespecialiseerd administratie- en fiscaal adviesbureau, dat met en voor mensen werkt. Onze samenwerking met de cliënt is gebaseerd op het vermogen om goed te luisteren en op wederzijdse welwillendheid. Wij proberen steeds vakkundige hulp te bieden, niet alleen op boekhoudkundig gebied, maar ook bij het oplossen van lastige problemen in de contacten met de Nederlandse instellingen.

Juist omdat we zaken doen met firma’s van uiteenlopende grootte en uit verschillende branches zijn we in staat elke cliënt individueel te benaderen. De degelijkheid, nauwgezetheid en deskundigheid van onze medewerkers staan garant voor een professionele en alomvattende service.

Joh. Enschedeweg 62   •   1422 DR Uithoorn      Tel. 0297 - 526 953      Fax 0297 - 527 564
Adres do korespondencji: Postbus 607
      1420 CC Uithoorn
K.v.K. Utrecht 30194202      Beconnr: 481 397

created by PawelDesign.com