N.J.M. Veeken Administratie- en Fiscaal Adviesbureau dbając o dobro swoich Klientów i najwyższą jakość świadczonych usług na stałe współpracuje ze starannie wyspecjalizowanymi partnerami. Dzięki temu możemy polecić Państwu specjalistów z wielu dziedzin.

O kontakt do naszych Partnerów należy pytać w naszym biurze.

 


Zapewnianie adresu do korespondencji dla osób które nie są zameldowane lub osób które często zmieniają adres


Przygotowywanie list płac dla pracowników firm

 

 

Pośrednictwo w sprawie ubezpieczeń

 

 

Doradztwo w sprawie hipoteki

Dostarczanie i zarządzanie systemów drukowania (drukowanie, skanowanie i kopiowanie)

 

Partner w sprawach technologii informatycznej. Obejmuje sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji

 

Partner od strony internetowej

 

Joh. Enschedeweg 62   •   1422 DR Uithoorn      Tel. 0297 - 526 953      Fax 0297 - 527 564
Adres do korespondencji: Postbus 607
      1420 CC Uithoorn
K.v.K. Utrecht 30194202      Beconnr: 481 397

created by PawelDesign.com