Zorgtoeslag 2014 (dodatek do ubezpieczenia)

Dodatek do ubezpieczenia za rok 2014 będzie niższy!!

Maksymalna kwota dodatku obniżyła sie z 88 euro miesięcznie do 72 euro, a zatem otrzymasz rocznie 192 euro mniej.

Joh. Enschedeweg 62   •   1422 DR Uithoorn      Tel. 0297 - 526 953      Fax 0297 - 527 564
Adres do korespondencji: Postbus 607
      1420 CC Uithoorn
K.v.K. Utrecht 30194202      Beconnr: 481 397

created by PawelDesign.com